Sign in to follow this  
Followers 0
Anna

Axion Esti

95 posts in this topic

Η «Ρω΅ιοσύνη» και το «’ξιον εστί» του Μίκη Θεοδωράκη, ΅ε ερ΅ηνεία του Γιώργου Νταλάρα και απαγγελίες από τον Γιώργο Κι΅ούλη, θα γε΅ίσουν την Αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» στο Μέγαρο Μουσικής.

Έκκληση προς τον Πρόεδρο της ∆η΅οκρατίας για την αποφυλάκιση του ∆η΅ήτρη Αϊβαζίδη απηύθυνε χτες ο Μίκης Θεοδωράκης ΅ε αφορ΅ή την επικεί΅ενη παρουσίαση (10 και 11 του ΅ήνα) δύο ε΅βλη΅ατικών έργων του, της «Ρω΅ιοσύνης» (που για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί και ΅ε νεανική χορωδία) και του «’ξιον εστί» των Γιάννη Ρίτσου και Oδυσσέα

Ελύτη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τους σκοπούς του Συλλόγου Επανένταξης Εθισ΅ένων «Η Επιστροφή». «Κάνω έκκληση στον νέο Πρόεδρο της ∆η΅οκρατίας να βοηθήσει τον ∆η΅ήτρη Αϊβαζίδη και τη ΅άνα του». Πριν από τρία χρόνια ο τοξικο΅ανής που ακολουθούσε πρόγρα΅΅α απεξάρτησης ανάγκασε τους υπαλλήλους του OΚΑΝΑ Εξαρχείων, υπό την απειλή όπλου, να του χορηγήσουν ΅εθαδόνη και στη συνέχεια πυροβόλησε ΅ε όπλο αστυνο΅ικού έξω από την κατοικία του τότε πρωθυπουργού Κώστα Ση΅ίτη. Όπως είπε δε ο Μίκης είχε αρχικώς απευθύνει έκκληση βοήθειας στον προηγού΅ενο Πρόεδρο της ∆η΅οκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, «αλλά δεν ευοδώθηκε. Αρ-

χικώς ο Αϊβαζίδης έφαγε 15 χρόνια φυλακή. Oρίστηκε νέα δικάσι΅ος αλλά η υπόθεση αναβλήθηκε. Στο ΅εταξύ το παιδί αυτό σαπίζει στη φυλακή. Γι αυτό απευθύνω έκκληση και στον κ. Παπούλια». «Έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέ΅α των ναρκωτικών», έλεγε νωρίτερα. «Στα χρόνια που ή΅ουν φυλακισ΅ένος γνώρισα παιδιά που περνούσαν αυτό το δρά΅α και είδα ότι η φυλακή τα χώνει πιο βαθιά στα ναρκωτικά. Επο΅ένως η πολιτεία θα πρέπει να αναθεωρήσει ριζικά την αντι΅ετώπιση των νέων αυτών και απορώ που δεν έχει τεθεί το ζήτη΅α αυτό προς συζήτηση στη Βουλή».

Η ατ΅όσφαιρα στο συνεδριακό κέντρο του Μεγάρου Μουσικής είχε φορτιστεί. Με ανα΅νήσεις από τη γνωρι΅ία του ΅ε τον Μίκη Θεοδωράκη συνέχισε ο Γιώργος Νταλάρας και τόνισε πως «ο Μίκης ΅ού έ΅αθε ότι δεν υπάρχει ΅όνο η καθη΅ερινή ΅ας ΅ετριότητα αλλά και η πολιτική ΅ας πραγ΅ατικότητα. Πρέπει να συνδυάζου΅ε την καλλιτεχνική ΅ας δράση ΅ε τα τεκταινό΅ενα». Και απευθυνό΅ενος προς την πρόεδρο του Συλλόγου Επανένταξης Εθισ΅ένων «Η Επιστροφή» Γέλη Αγγελοπούλου είπε πως «αυτές οι πρωτοβουλίες είναι ένα δυνατό φως για κάθε ενδιαφερό΅ενο. Έχει ΅εγάλη ση΅ασία ο συνδυασ΅ός του ση΅αντικού κοινωνικού έργου σας ΅ε τη δική ΅ας συνεισφορά». O Γιώργος Νταλάρας υπενθύ΅ισε πως στις 11 του ΅ήνα συ΅πληρώνονται 15 χρόνια από τον θάνατο του Γιάννη Ρίτσου «και ΅ε αυτές τις συναυλίες θέλου΅ε να τον τι΅ήσου΅ε. Του το χρωστά΅ε».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Κι΅ούλης (θα διαβάσει ποιή΅ατα των Ελύτη και Ρίτσου) ΅ίλησε για το έργο του Θεοδωράκη λέγοντας πως «από τότε που δόθηκε η δυνατότητα στους καλλιτέχνες να "ακου΅πήσουν" ήχο στον ποιητικό λόγο παρουσιάστηκε η ευκαιρία στους ανθρώπους να τον διαβάσουν. Κάτι τέτοιο σπουδαίο έκανε ο Μίκης». Αναφερό΅ενος δε στην προσπάθεια της «Επιστροφής» και το έργο της κ. Αγγελοπούλου, ση΅είωσε πως «οι καλλιτέχνες πολλές φορές δυστυχώς κλεινό΅αστε στον ΅ικρόκοσ΅ό ΅ας και ξεχνά΅ε τον βασικό σκοπό ΅ας: να πείσου΅ε τους ανθρώπους να δουν τη ζωή σαν έργο τέχνης».

∆ίπλα στον συνθέτη της «Ρω΅ιοσύνης» και του «’ξιον Εστί», φανερά συγκινη΅ένη, η Γέλη Αγγελοπούλου, αφού ευχαρίστησε τους καλλιτέχνες αλλά και την ’ννα Νταλάρα που «αθόρυβα και εντατικά διοργάνωσε ΅ε αγάπη τις δύο συναυλίες» και εκ ΅έρους του συζύγου της Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, αναφέρθηκε στο πρόγρα΅΅α της «Επιστροφής»: «Μέσα από την παραδοχή της ανισχυρότητας του εθισ΅ένου απέναντι στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά ΅πορεί να ξεπροβάλει ΅ια φλόγα ελπίδας για επιστροφή στη

ζωή. Πιστεύου΅ε στη δυνατότητα επιτυχούς θεραπείας του εθισ΅ένου στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά και αγαπά΅ε και στηρίζου΅ε αυτούς που προσπάθησαν ή προσπαθούν και ΅έχρι σή΅ερα έχουν καταφέρει να απέχουν από αυτά».

Τρεις ορχήστρες, τρεις χορωδίες

Τα έργα του Μίκη Θεοδωράκη «Ρω΅ιοσύνη», σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, και «’ξιον εστί», σε ποίηση Oδυσσέα Ελύτη, θα παρουσιαστούν στις 10 και 11 Νοε΅βρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ερ΅ηνευτής ο Γιώργος Νταλάρας. Συ΅΅ετέχει ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Κεί΅ενα θα διαβάσει ο Γιώργος Κι΅ούλης. Συ΅΅ετέχουν η Λαϊκή Oρχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», η Oρχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ (υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Πυλαρινού), η Λαϊκή Oρχήστρα και Χορωδία της ∆ΕΗ (διευθύνει ο Κωστής Κωνσταντάρας), η χΧορωδία του ∆ή΅ου Αθηναίων (διευθύνει ο Σταύρος Μπερής) και η Νεανική Χορωδία Λεοντείου Νέας Σ΅ύρνης (διευθύνει η Κατερίνα Βασιλικού). Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Επανένταξης εΕθισ΅ένων «Η Επιστροφή».

Από την εφημερίδα "Τα Νέα", 2-11-2005

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και το ρεπορτάζ από τη εφημερίδα "Το Βήμα" για τη χθεσινή συνέντευξη τύπου.

Τη "Ρωμιοσύνη" του Γιάννη Ρίτσου και το "’ξιον Εστί" του Οδυσσέα Ελύτη σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη θα ερμηνεύσει ο Γιώργος Νταλάρας σε δύο συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής στις 10 και 11 Νοεμβρίου. Τα έσοδα από τις δύο συναυλίες θα διατεθούν στο Σύλλογο Επανένταξης Εθισμένων "Η Επιστροφή", μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2002 και στόχος του είναι η επανένταξη ανδρών εθισμένων στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά.

Ο Μίκης Θεοδωράκης, παίρνοντας το λόγο μετά την κυρία Γέλη Αγγελοπούλου, έδωσε τα συγχαρητήριά του για το έργο που παράγεται στον εν λόγω σύλλογο σημειώνοντας επίσης ότι "η φυλακή αντί να αποτρέπει τους χρήστες τους βάζει βαθύτερα μέσα στα ναρκωτικά. Απορώ γιατί ακόμη δεν έχει αλλάξει το νομικό καθεστώς". Ο συνθέτης αναφέρθηκε επίσης στο χρήστη ναρκωτικών Δημήτρη Αϊβαζίδη (το 2002 είχε πυροβολήσει κατά της οικίας του πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη) σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι "το παιδί σαπίζει στη φυλακή παρ΄όλο που έχει πρόβλημα. Τότε είχα κάνει έκκληση στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλο. Τώρα την απευθύνω στον νυν κ. Κ. Παπούλια. Για να γλυτώσει ένα παιδί και μια μάνα". Ο Γιώργος Νταλάρας στάθηκε στην κοινωνική σημασία των δύο συναυλιών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η δεύτερη μέρα συμπίπτει με τη συμπλήρωση 15 ετών από το θάνατο του Γιάννη Ρίτσου (11.11.1990). Ο Μίκης Θεοδωράκης από τη δική του πλευρά σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η "Ρωμιοσύνη" ήταν ένα έργο που το συνέθεσε πέντε χρόνια αφότου το πήρε στα χέρια του. Ήταν ανήμερα τα Φώτα του 1966 όταν επέστρεψε στο σπίτι του στη Ν. Σμύρνη, μετά τον ταραχώδη (λόγω επεισοδίων με την Αστυνομία) αγιασμό των υδάτων στο λιμάνι του Πειραιά.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και από την "Καθημερινή". Ελίνα ευχαριστούμε για την παράθεση των σημερινών εφημερίδων που καλύπτουν τη χθεσινή συνέντευξη :music:

Θεοδωράκης από Nταλάρα με ιερό σκοπό

Oταν ο Γιώργος Nταλάρας ερμηνεύει για πρώτη φορά τη «Pωμιοσύνη» του Mίκη Θεοδωράκη, αυτό από μόνο του είναι ένα γεγονός. Πόσω μάλλον όταν ο σκοπός που θα την τραγουδήσει είναι ξεχωριστός. Tην ερχόμενη εβδομάδα (10, 11/11) στο Mέγαρο Mουσικής ο Γιώργος Nταλάρας θα ερμηνεύσει έργα του Θεοδωράκη σε δύο συναυλίες, τα έσοδα των οποίων θα δοθούν στον Σύλλογο Eπανένταξης Eθισμένων «H Eπιστροφή».

Eυαισθησία

«Eχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο πρόβλημα των ναρκωτικών από τον καιρό που ήμουν φυλακισμένος. H φυλακή δεν αποτρέπει τους χρήστες, αντιθέτως τους βάζει ακόμη πιο βαθιά στα ναρκωτικά. H στάση της πολιτείας θα πρέπει να αναθεωρηθεί», ανέφερε χθες σε συνέντευξη Tύπου ο Mίκης Θεοδωράκης. O συνθέτης μίλησε για τον κύκλο συναυλιών που οργάνωσε τη δεκαετία του 90 με στόχο την ευαισθητοποίηση του ελληνικού κοινού στο θέμα των ναρκωτικών.

Aπό το βήμα της συνέντευξης Tύπου έκανε έκκληση να δοθεί χάρη στον Γ. Aϊβαζίδη, τον τοξικομανή που πυροβόλησε πριν από μερικά χρόνια έξω από το σπίτι του K. Σημίτη στο Kολωνάκι. «Για να γλιτώσει ένα παιδί που σαπίζει στη φυλακή», όπως είπε.

«Eχει μεγάλη σημασία για μένα που ερμηνεύω τη «Pωμιοσύνη» του Γιάννη Pίτσου σε μουσική του Mίκη Θεοδωράκη», επισήμανε από την πλευρά του ο Γιώργος Nταλάρας. «Θέλουμε να τιμήσουμε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, έναν μεγάλο ποιητή. Tου το χρωστάμε. Tη «Pωμιοσύνη» του Θεοδωράκη την πρωτοάκουσα όταν ήμουν δεκατεσσάρων ετών. Eνιωσα να ανεβαίνω λίγο ψηλότερα. Eίναι το σπουδαιότερο έργο που άφησε ο Θεοδωράκης στη δική μου γενιά, αλλά και στις σύγχρονες γενιές. Eργο που κατάφερε να μας βγάλει από την καθημερινότητα του λαϊκού τραγουδιού και να μας μεταφέρει σ έναν άλλο κόσμο», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Γ. Nταλάρας.

H «Pωμιοσύνη» θα παρουσιαστεί στο πρώτο μέρος της συναυλίας (με τη συμμετοχή της Λαϊκής Oρχήστρας «Mίκης Θεοδωράκης») ενώ στο δεύτερο ο Γ. Nταλάρας θα ερμηνεύσει το «Aξιον Eστί» σε ποίηση Oδυσσέα Eλύτη. Ως σολίστ εμφανίζεται ο βαρύτονος Tάσης Xριστογιαννόπουλος. Tα κείμενα του ποιητή διαβάζει ο Γιώργος Kιμούλης. Συμμετέχουν επίσης η Oρχήστρα Σύγχρονης Mουσικής της EPT υπό την διεύθυνση του Aνδρέα Πυλαρινού, η Xορωδία της ΔEH υπό την διεύθυνση του Kωστή Kωνσταντάρα, η Xορωδία του δήμου Aθηναίων υπό την διεύθυνση του Σταύρου Mπερή και η Nεανική Xορωδία του Λεοντείου Λυκείου Nέας Σμύρνης υπό την διεύθυνση της Kατερίνας Bασιλικού.

Eισιτήρια

O Σύλλογος Eπανένταξης Eθισμένων «H Eπιστροφή» είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2003. Πρόεδρος του Συλλόγου είναι η Γέλη Aγγελοπούλου και στόχος του είναι η επανένταξη νέων ανδρών εθισμένων στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά και σε άλλες ουσίες. H προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει από τα ταμεία του Mεγάρου Mουσικής. Tιμές εισιτηρίων: 80, 60, 40, 22 και 13 ευρώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

...Kai sto Deftero Programa...

Share this post


Link to post
Share on other sites

H Ρωμιοσύνη οδηγός για την επιστροφή

Ιδιαίτερης ανθρωπιστικής και καλλιτεχνικής αξίας οι δύο συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου ο Γιώργος Νταλάρας θα ερμηνεύσει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μίκη Θεοδωράκη, τη Ρωμιοσύνη» σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου για πρώτη φορά ολόκληρη μάλιστα και το Αξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη. Τα έσοδα από τις δύο συναυλίες θα διατεθούν υπέρ του Συλλόγου Επανένταξης Εθισμένων Η Επιστροφή», ενώ η δεύτερη συναυλία έχει και επετειακό χαρακτήρα καθώς συμπίπτει με τα 15 χρόνια από τον θάνατο του Γιάννη Ρίτσου (11/11/1990), του ποιητή που το έργο του απέκτησε διαφορετική υπόσταση όταν μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη.

Ο μεγάλος συνθέτης ξεκίνησε την παρουσίαση των εκδηλώσεων με μια έκκληση στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια να δοθεί χάρη στον Δημήτρη Αϊβατζίδη (τον χρήστη που είχε συλληφθεί για πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του τότε πρωθυπουργού, Κ. Σημίτη), μια έκκληση που πηγάζει από το πιστεύω του ότι η φυλακή σπρώχνει τους εξαρτώμενους πιο βαθιά στο πρόβλημά τους

Ο Γιώργος Νταλάρας τόνισε πως οι καλλιτέχνες μάθημα που έχει διδάξει ο Μίκης Θεοδωράκης υποχρεούνται να συνδυάζουν τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με όσα συμβαίνουν γύρω τους. Η Επιστροφή» είναι ένα δυνατό φως για όλους, αλλά αυτές οι συναυλίες είναι και ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό γεγονός καθώς τιμούν έναν σπουδαίο και ξεχωριστό άνθρωπο, έναν μεγάλο ποιητή, τον Γιάννη Ρίτσο».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Κιμούλης, που έχει επωμιστεί την απαγγελία, μίλησε για τη δυνατότητα που απέκτησε ο ποιητικός λόγος, όταν ακούμπησαν πάνω του καλλιτέχνες του ήχου, να περάσει σε πάρα πολλούς ανθρώπους, κι ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης που άνοιξε αυτόν τον δρόμο. Μίλησε όμως και για τη βασική αποστολή των καλλιτεχνών: να πείσουν τους ανθρώπους να δουν την ίδια τη ζωή σαν ένα έργο τέχνης.

Το κλείσιμο ανήκε στον Μίκη Θεοδωράκη, που με τον χαρακτηριστικό του τρόπο θέλησε να μας διηγηθεί το παραμύθι» του πώς γράφτηκε η Ρωμιοσύνη», από το 6061, που του δόθηκαν οι στίχοι ώς το 1966 που γράφτηκε το έργο τελικά, μέσα σε λίγες ώρες, έπειτα από έναν περιπετειώδη εορτασμό Θεοφανίων. Το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι ακούσαμε έναν καταξιωμένο συνθέτη να ομολογεί πως είναι στη διάθεση του κόσμου το έργο του και η αναπαραγωγή του από άλλες πλευρές. Μην μπερδεύουμε τα τραγούδια της μιας χρήσης και εποχής με τα τραγούδια μνήμης που οφείλονται να ξαναπαίζονται», τόνισε με αφορμή το ότι η Ρωμιοσύνη» που είναι μονωδία θα ερμηνευτεί από χορωδία.

Συμμετέχουν ακόμη ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Πυλαρινού και η Λαϊκή Ορχήστρα, η Χορωδία της ΔΕΗ υπό τη διεύθυνση του Κωστή Κωνσταντάρα, η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερή και η Παιδική Χορωδία του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης υπό τη διεύθυνση της Κατερίνας Βασιλικού.

ΣΟΝΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ

"Αδεσμευτος Τύπος"

2/11/05

---------------------------------------------------------------------------------

ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΟ MEΓAPO

Η Pωμιοσύνη περίμενε έξι χρόνια...

[2.11.2005] O Mίκης Θεοδωράκης απηύθυνε έκκληση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Kάρολο Παπούλια να αποφυλακιστεί ο Δημήτρης Aϊβατζίδης, ο ναρκομανής που είχε πυροβολήσει έξω από το σπίτι του τέως πρωθυπουργού κ. Kώστα Σημίτη. O μεγάλος μας συνθέτης αποκάλυψε πως είχε ζητήσει το ίδιο και από τον κ. Στεφανόπουλο, ωστόσο δεν εισακούστηκε, αφού ο Aϊβατζίδης παραμένει στη φυλακή και περιμένει να δικαστεί.

Tα παραπάνω είπε ο Mίκης Θεοδωράκης στη συνέντευξη Tύπου που δόθηκε με αφορμή τις δύο συναυλίες με έργα του που θα ερμηνεύσει ο Γιώργος Nταλάρας στις 10 και 11 του μήνα, στο Mέγαρο Mουσικής Aθηνών. Aφηγητής θα είναι ο Γιώργος Kιμούλης.

Oι βραδιές αυτές διοργανώνονται για τους σκοπούς του Συλλόγου Eπανένταξης Eθισμένων «H Eπιστροφή», πρόεδρος του οποίου είναι η κ. Γέλη Aγγελοπούλου. O Γιώργος Nταλάρας θα ερμηνεύσει τη «Pωμιοσύνη» αλλά και το «Aξιον Eστί» ύστερα από πολλά χρόνια. «O Mίκης με τα έργα του κατάφερε να μας βγάλει από την καθημερινότητα του λαϊκού τραγουδιού, το οποίο είναι πολύ όμορφο, και να μας βάλει σε έναν άλλο μουσικό κόσμο.

Kαι αυτό του το χρωστάμε», υπογράμμισε ο Γιώργος Nταλάρας και συμπλήρωσε: «Eίναι μεγάλος ο σεβασμός μας τόσο προς τα έργα όσο και προς τους πρώτους ερμηνευτές τους. Oφείλουμε όμως να τα επαναφέρουμε».

O Mίκης Θεοδωράκης μάς αποκάλυψε και την «περίεργη» ιστορία του «Eπιταφίου». Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πως χρειάστηκε να περάσουν έξι ολόκληρα χρόνια μέχρι ο ίδιος να κάνει τραγούδια τα ποιήματα του Γιάννη Pίτσου. Kι όμως αυτό συνέβη: «Mια ομάδα γυναικών κρατουμένων παρακάλεσαν τον Pίτσο να δώσει στίχους του για να τα κάνω τραγούδια για να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη.

Eκείνος πήρε εννιά αποσπάσματα, τα ονόμασε "Pωμιοσύνη", μου τα έδωσε ο Pίτσος κι εγώ τα έβαλα στο γραφείο μου μαζί με εκατοντάδες άλλα χαρτιά.

Tο 66, Θεοφάνια, ύστερα από μια επεισοδιακή ημέρα με κυνηγητά και ξυλοδαρμούς, γύρισα σπίτι μου μέσα στα αίματα. Kαι ξαφνικά είδα πάνω στο πιάνο τους στίχους του Pίτσου. Eξι χρόνια μετά.

Eκείνη τη στιγμή έκατσα και τα μελοποίησα όλα, αστραπιαία. Oταν φώναξα τον Mπιθικώτση και του τα έδωσα, αρχικά δεν του άρεσαν και πολύ. Tα ξανάκουσε όμως, κι ένα βράδυ που πήγα στο μαγαζί που τραγουδούσε είπε: "Tραγουδάω σήμερα για τελευταία φορά στη ζωή μου, γιατί άμα πω τη Pωμιοσύνη του Θεοδωράκη δεν πρέπει να ξανατραγουδήσω".

H ηχογράφηση της "Pωμιοσύνης" έγινε μέσα σε μία μόλις ημέρα, χωρίς καμία διακοπή ή διόρθωση. Ως εκ θαύματος, την επόμενη μέρα αποφυλακίστηκαν και οι κρατούμενοι».

Aναστασία Kουκά

ΕΘΝΟΣ 2/11/05

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Δύο κορυφαία έργα για την «επιστροφή»

Δύο μεγάλες συναυλίες υπέρ των σκοπών του Συλλόγου Επανένταξης Εθισμένων «Η Επιστροφή» θα δώσει ο Γιώργος Νταλάρας στις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ερμηνεύοντας δύο από τα σημαντικότερα και δημοφιλέστερα έργα του Μίκη Θεοδωράκη: το «Αξιον Εστί» και τη «Ρωμιοσύνη» -αυτήν μάλιστα για πρώτη φορά ολόκληρη. Επιπλέον, η δεύτερη συναυλία, αυτή της 11ης Νοεμβρίου, συμπίπτει με τα 15 χρόνια από το θάνατο του Γιάννη Ρίτσου.

Η «Ρωμιοσύνη» θα ανοίξει και το πρώτο μέρος του προγράμματος, όταν τον Γιώργο Νταλάρα θα συνοδεύει η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, αλλά και η Νεανική Χορωδία του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης υπό την Κατερίνα Βασιλικού. Στο δεύτερο μέρος, στην παρουσίαση του «Αξιον Εστί», συμμετέχει ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Αφηγητής ο Γιώργος Κιμούλης. Συμμετέχουν επίσης η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ υπό τον Ανδρέα Πυλαρινό, η Λαϊκή Ορχήστρα και οι Χορωδίες της ΔΕΗ και του Δήμου Αθηναίων (υπό τον Κωστή Κωνσταντάρα και τον Σταύρο Μπερή, αντίστοιχα), αλλά και η Χορωδία του Λεοντείου Λυκείου.

Στα 14 του πρωτάκουσε ο Γιώργος Νταλάρας τη «Ρωμιοσύνη». Και χθες απευθύνθηκε στον Μίκη «βαθιά ευγνώμων γιατί κατόρθωσε το σπουδαιότερο: να μας βγάλει από την καθημερινότητα του απλού και γλυκού λαϊκού και να μας πάει ψηλότερα».

Πώς γράφτηκε η «Ρωμιοσύνη»

Τη δική του συγκίνηση εξομολογήθηκε και ο Μίκης γι' αυτά τα έργα που έτσι ξαναέρχονται στο προσκήνιο. Και διηγήθηκε το παρασκήνιο της μελοποίησης της «Ρωμιοσύνης», ενός έργου που επωάστηκε 6-7 χρόνια, αλλά γράφτηκε εν μια νυκτί. Ηταν είπε το 1960-61 όταν μια ομάδα γυναικών πολιτικών κρατουμένων απευθύνθηκε στον Ρίτσο ζητώντας του ποιήματα που θα μπορούσε να μελοποιήσει ο Μίκης, ώστε να αποτελέσουν ένα συμβολικό μήνυμα συμπαράστασης. Ο ποιητής ανέσυρε αποσπάσματα από παλαιότερα έργα του (όπως από τη «Δοκιμασία») και τους τα έδωσε. Εκείνες τα παρέδωσαν στον Μίκη που, όμως, βουλευτής της ΕΔΑ και με δεκάδες υποχρεώσεις, άφησε τα χειρόγραφα πάνω στα χαρτιά του και τα ξέχασε... Πέρασε ο καιρός και ήρθε το 1966. Ημέρα Θεοφανίων και στον Πειραιά η Ενωση Κέντρου εόρταζε μαζί με την ΕΔΑ. Ο ίδιος ο Μίκης μάλιστα είχε σηκώσει στους ώμους τον Γεώργιο Παπανδρέου για να τον ανεβάσει στην εξέδρα («πάλι η ΕΔΑ σε...ανεβάζει», του είπα). Μετά την τελετή όμως, κι ενώ οι Κεντρώοι βουλευτές απομακρύνθηκαν, οι χωροφύλακες επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν τα μέλη της ΕΔΑ. Αιμόφυρτος επέστρεψε στο σπίτι του ο Μίκης και κλείστηκε στο γραφείο του. Κι εκεί ως διά μαγείας πάνω στο πιάνο τον περίμεναν τα ποιήματα του Ρίτσου: «Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται...». Εκατσε αμέσως στο πιάνο και συνέθεσε απνευστί τα 9 τραγούδια της «Ρωμιοσύνης». Ποτέ δεν έμαθε ποιος έβαλε τα ποιήματα πάνω στο πιάνο. Και σήμερα πια εντάσσει την ιστορία στα παράδοξα της ζωής του, αυτά που ενισχύουν τη δική του «Θεωρία περί Συμπαντικής Αρμονίας».

Για τους στόχους και το έργο της «Επιστροφής» μίλησε η πρόεδρος του συλλόγου, Γέλη Αγγελοπούλου, παρουσία του συζύγου της και «σταθερού μας υποστηρικτή» Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, καθώς και ο υπεύθυνος του θεραπευτικού προγράμματος, ο ψυχολόγος Γιάννης Δαρσινός.

Η προπώληση των εισιτηρίων (80, 60, 40, 22 και 18 ευρώ) για τις δύο συναυλίες έχει ήδη ξεκινήσει στα ταμεία του Μεγάρου Μουσικής.

Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 02/11/2005

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δύο σημαντικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη, η «Ρωμιοσύνη» σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου και το «Αξιον Εστί» σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη, θα παρουσιαστούν (10,11/11) στο Μέγαρο Μουσικής (αίθουσα «Αλ. Τριάντη»), με ερμηνευτή τον Γιώργο Νταλάρα (για πρώτη φορά θα τραγουδήσει τη «Ρωμιοσύνη»). Συμμετέχουν: Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, σε διεύθυνση Ανδρέα Πυλαρινού, Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», οι Χορωδίες της ΔΕΗ και του Δήμου Αθηναίων, η Νεανική Χορωδία του Λεοντείου Λυκείου Ν. Σμύρνης, ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, με αφηγητή τον Γιώργο Κιμούλη. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο Επανένταξης Εθισμένων «Η Επιστροφή».

Σε χτεσινή συνέντευξη Τύπου ο συνθέτης μίλησε για τη δημιουργία της «Ρωμιοσύνης», τη σχέση του με τον Γ. Ρίτσο - «οδηγό στη ζωή και την τέχνη» του - το πρόβλημα των ναρκωτικών, τη φυλάκιση εξαρτημένων, λέγοντας ότι «η στάση της πολιτείας πρέπει ν' αναθεωρηθεί ριζικά και το μέγα αυτό θέμα να έρθει στη Βουλή». Επίσης έκανε έκκληση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να δοθεί χάρη στον Δημήτρη Αϊβατζίδη (σ.σ. είχε πυροβολήσει μπροστά στο σπίτι του Κ. Σημίτη), «που σαπίζει στη φυλακή».

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 2/11/05

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τα εισήτηρια και για τις δύο μέρες εξαντλήθηκαν...! Είναι που δεν περιμένουν να έχει κόσμο... :pity:

Share this post


Link to post
Share on other sites

From Ekathimerini 03.11.2005:

Rehab center gets musical support

George Dalaras and Mikis Theodorakis have united for fund-raisers, Nov. 10-11.

The mere fact that top-selling singer George Dalaras is about to perform Mikis Theodorakiss 1966 classic Romiosyni for the very first time in his long and distinguished career is news itself. But the upcoming productions worthy cause adds even greater weight to the prospect. The proceeds to be raised over two performances, November 10 and 11, at the Athens Concert Hall, will go to a rehabilitation center, Epistrofi, or Return, which was founded two years ago.

Ive been particularly sensitive to drug problems ever since I was imprisoned. Jail does not turn users away; on the contrary, it sinks them deeper into narcotics, Theodorakis, a former prisoner of conscience, told a news conference. The states position needs to be reassessed, Theodorakis added.

The esteemed composer elaborated on shows he has staged here over the previous decade to increase the awareness of Greeks about drug-related issues. He also took the opportunity to call for the reprieve of an imprisoned drug user, Dimitris Aivatzidis, who was sentenced to jail after firing a shotgun outside the Kolonaki residence of former prime minister Costas Simitis.

Dalaras described his upcoming performances of Romiosyni, whose lyrics were provided by the poet Yiannis Ritsos, as a project of major importance for him, in honor of a unique man.

I first heard Theodorakiss Romiosyni when I was 14 years old. I felt it as an uplifting experience. Its the most significant work provided by Theodorakis to my generation, as well as the ones that followed, Dalaras said. This is a work that managed to release us from the mundanity of popular music (laiko) and transfer us to another world, he added.

Besides Romiosyni, which will comprise the shows first part, Dalaras, backed by the Mikis Theodorakis Popular Orchestra, will also perform another Theodorakis classic, Axion Esti, the melodized poetry of Nobel Prize Laureate Odysseus Elytis.

The production includes baritone Tassis Christoyiannopoulos and actor Giorgos Kimoulis who will read writings by the poet. The cast also includes state television and radio ERTs Contemporary Music Orchestra with Andreas Pylarinos at the podium.

http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_artic...3/11/2005_62606

I didnt post the last sentence of this article meanwhile both concerts are sold out.

Share this post


Link to post
Share on other sites

An kapoios endiaferetai, uparxei ena eisithrio ton 22 euro gia thn Paraskevi... There is a ticket available(22 euros) for Friday... :pity:

Share this post


Link to post
Share on other sites
An kapoios endiaferetai, uparxei ena eisithrio ton 22 euro gia thn Paraskevi...     There is a ticket available(22 euros) for Friday... :pity:

Γωγώ....... γι' αυτό παίρνεις τόσα εισιτήρια???? Για να τα βγάζεις στην μαύρη αγορά???? :D:music:;):blush:;):blush::razz::razz:

Share this post


Link to post
Share on other sites

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

''Αδιαθετο''; :D Αρρωστο δηλαδη; :lol: :lol: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Σε παρακαλω το θελω οποσδηποτε αν υπαρχει ακομα το εισητηριο gogo please !!!!!!!!

Προς το παρον υπαρχει... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Με την ευκαιρία των παραστάσεων του "’ξιον Εστί" και της "Ρωμιοσύνης" ακούστε τα παρακάτω αποσπάσματα. Το Γιάννη Ρίτσο να απαγγέλει στίχους από τη "Ρωμιοσύνη" του (Ανέκδοτη ηχογράφηση, Woodberry Poetry Room, 1964). Την Ειρήνη Παππά να διαβάζει το "Της αγάπης αίματα" από το "’ξιον Εστί" (Ανέκδοτη ηχογράφηση, 1962). Και τέλος, τον Οδυσσέα Ελύτη να διαβάζει το ποίημα του "Λακωνικόν" από τη συλλογή "Έξι και μία τύψεις για τον ουρανό" (Ο Ελύτης διαβάζει Ελύτη, Διόνυσος). Το τελευταίο δεν έχει να κάνει με τις προσεχείς παραστάσεις, η φωνή όμως του ίδιου του ποιητή είναι ντοκουμέντο. Κάντε δεξί κλικ για την αποθήκευση.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Axion Esti" and "Romiosyni" performances are close, so listen to the following abstracts. Yannis Ritsos recites abstracts from "Romiosyni" (unreleased recording, Woodberry Poetry Room, 1964). Irene Papas recites "Tis agapis aimata" from "Axion Esti" (unreleased recording, 1962). Odysseas Elitis recites his poem "Lakonikon", not included in Axion Esti of course, but it is interesting to listen the poem by Elitis' voice .

Right click to save files.

Γιάννης Ρίτσος / Yannis Ritsos - Ρωμιοσύνη / Romiosini

Ειρήνη Παππά / Irini Papa - Της αγάπης αίματα / Tis agapis aimata

Οδυσσέας Ελύτης / Odysseas Elitis - Λακωνικόν / Lakonikon

Πηγή: Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού (http://www.snhell.gr/)

Source: Neo-Hellenic Studies Center (http://www.snhell.gr/)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πραγματικά δώρα τα ντοκουμέντα αυτά, Δώρα. Προσωπικά σε ευχαριστώ θερμά. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Για όποιον ενδιαφέρεται , υπάρχει ένα αδιάθετο εισητήριο των 60 euro για την Παρασκευή.

Τέλος χρόνου...

Κατοχυρώθηκε στη marochr. :huh:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

Loading...
Sign in to follow this  
Followers 0