Δείτε ακόμη:
dalaras.com ©2001 

 
ΕΞΕΔΥΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΜΟΥ

Οι στίχοι του τραγουδιού

Η παρτιτούρα του τραγουδιού

Ψηφίστε το ως αγαπημένο σας τραγούδι

Μουσική: Βυζαντινό τροπάριο

Στίχοι: Βυζαντινό τροπάριο

Εξέδυσαν με τα ιμάτιά μου και ενέδυσαν με χλαμύδα κοκκίνην.
Έθηκαν επί την κεφαλήν μου στέφανον εξ ακανθών 
και επί την δεξιάν μου χείρα έδωκαν κάλαμον,
ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως.